ZAWÓR ODDECHOWY 523UK

Zawory oddechowe podcisnieniowo-nadcisnieniowe z przerywaczem płomienia

Zawory 523 METAL UK i 523 METAL UKDI sa produkowane zgodnie z Dyrektywa ATEX. Certyfikat EC Badania Typu SIRA 05ATEX9050X dla typu: Zawory oddechowe 523 P/V (podcisnieniowo-nadcisnieniowe) z koncowym deflagracyjnym przerywaczem płomienia oraz sa certyfikowane w/g normy europejskiej EN 12874:2001. Niniejsze produkty moga byc stosowane wyłacznie na stacjach paliw jako zawory oddechowe podcisnieniowo-nadcisnieniowe (zwane dalej zaworami Oddechowymi P/V) dla paliw grupy IIA.