PRZERYWACZ PŁOMIENIA DEFLAGRACJI PPD-02

Przerywacz płomienia detonacji stabilnej PPD-02 jest bezpiecznikiem rurowym, odpornym na warunki spalania długotrwałego. Montowany jest na instalacjach gazowych zbiorników produktów ropopochodnych należących do klasy I i II oraz substancji zaliczanych do grupy IIA. Zadaniem bezpiecznika antydetonacyjnego PPD-02 jest zabezpieczenie zbiorników magazynowych produktów ropopochodnych klasy I i II oraz substancji zaliczanych do grupy IIA przed przedostaniem się ognia do ich wnętrza. PPD-02 jest bezpiecznikiem dwukierunkowym z dowolnym kierunkiem montażu. Zamontowane w nim przegrody ogniowe zapobiegają przedostaniu się płomienia z jednej lub drugiej strony.
Wykonany jest w wersji 2″ z przyłączem gwintowym lub opcjonalnie kołnierzowym. Należy montować go na rurociągach zakończonych gwintem 2″ lub odpowiednim przyłączem, zgodnie z projektem technologicznym.

Bezpiecznik spełnia wymagania dyrektywy 94/9/WE oraz został wykonany zgodnie z normami: PN-EN ISO 16852:2012 (EN ISO 16852:2010) i PN EN 1127-1:2011 (EN 1127-1:2011). Posiadają Certyfikat Badania Typu WE nr KDB 04ATEX029X Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”.