PRZERYWACZ PŁOMIENIA DEFLAGRACJI PPD-01

Przerywacz płomienia deflagracji PPD-01 jest bezpiecznikiem końcowym, odpornym na warunki spalania długotrwałego. Montowany jest na końcach instalacji gazowych zbiorników produktów ropopochodnych należących do klasy I i II oraz substancji zaliczanych do grupy IIA. Zadaniem bezpiecznika PPD-01 jest zabezpieczenie rurociągów i zbiorników magazynowych produktów ropopochodnych klasy I i II oraz substancji zaliczanych do grupy IIA przed przedostaniem się ognia do ich wnętrza. PPD-01 jest bezpiecznikiem dwukierunkowym z dowolnym kierunkiem montażu. Zamontowana w nim przegroda ogniowa zapobiega przedostaniu się płomienia z jednej lub drugiej strony.

Wykonany jest w wersji 2″ z przyłączem gwintowym lub opcjonalnie kołnierzowym. Należy montować go na rurociągach zakończonych gwintem 2″ lub odpowiednim przyłączem, zgodnie z projektem technologicznym.

Bariera ogniowa PPD-01 wykonana jest ze stali kwasoodpornej, a korpus z żeliwa.

Bezpiecznik spełnia wymagania dyrektywy 94/9/WE oraz został wykonany zgodnie z normami: PN-EN ISO 16852:2012 (EN ISO 16852:2010) i PN EN 1127-1:2011 (EN 1127-1:2011). Posiadają Certyfikat Badania Typu WE nr KDB 04ATEX049X Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”.

PRZERYWACZ PŁOMIENIA DEFLAGRACJI PPD-01 - zdjęcia

PRZERYWACZ PŁOMIENIA DEFLAGRACJI PPD-01 - dokumenty